A chance to talk. Vi ønsker at give folk en stemme. Vi ønsker at bidrage aktivt til den aktuelle politiske debat og at skabe initiativer og projekter, der kan fremme et bæredygtigt samfund med fokus på større trivsel i Danmark.

TALK - Danmarks første tænketank for trivsel

TALK er en uafhængig tænketank, der har til formål at udvikle tiltag og projekter, der kan fremme et bæredygtigt samfund med fokus på større trivsel i Danmark. Pernille Schnoor, tidligere medlem af Folketinget og ordfører for sundhed og trivsel for Alternativet, er initiativtager til tænketanken.

Tænketanken skal bidrage aktivt til den aktuelle politiske debat og samarbejde med relevante faglige og politiske aktører og bidrage med et langsigtet perspektiv for at skabe langt større trivsel for danskerne gennem en tidlig og forebyggende indsats.

Tænketanken blev stiftet mandag den 3. juni 2019 på Christiansborg.

Ledende forskere og praktikere på tværs af sektorer

TALK er en tænketank, der samler ledende forskere og praktikere på tværs af discipliner og sektorer for at advokere for et bæredygtigt samfund med fokus på større trivsel i Danmark.

Det overordnede mål for tænketanken er at udforske og præsentere evidensbaserede og nytænkende løsninger gennem temapapirer, konferencer, projekter og analyser, der har en positiv effekt på trivsel og mental sundhed. Løsninger, der bryder med silotænkningen og de konventionelle politiske løsninger.